kết quả xổ số miền nam

   
Thứ 7
25/03
2023
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Mã tỉnh
HCM
LA
BP
HG
Giải tám
76
18
81
88
Giải bảy
730
287
185
639
Giải sáu
8387
9798
4717
2959
6301
2516
7706
7753
6561
3519
9188
0211
Giải năm
6290
9628
1126
8213
Giải tư
97120
00669
10268
74972
61942
34626
77512
25928
37014
54797
71201
52331
06556
50351
28922
44672
49320
69093
63113
78870
77182
80775
30390
72526
37892
27821
25074
50245
Giải ba
42256
79889
54703
74431
52279
45780
50594
48175
Giải nhì
74069
12509
15579
56775
Giải nhất
59679
13533
39637
08783
Giải ĐB
262761
814707
489646
922815
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 25/03/2023
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
3,9,2 0 -
6 1 7,2
7,4,1 2 0,6
- 3 0
- 4 2
- 5 6
7,2,5 6 9,8,9,1
8,1 7 6,2,9
9,6 8 7,9
6,8,6,7 9 8,0
Long An
Chục Số Đơn Vị
- 0 1,1,3,9,7
0,0,3,5,3 1 8,6,4
- 2 8,8
0,3 3 1,1,3
1 4 -
- 5 9,6,1
1,5 6 -
8,9,0 7 -
1,2,2 8 7
5,0 9 7
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
2,7,8 0 6
8,6 1 3
2,7,8 2 6,2,0
5,9,1 3 7
- 4 6
8 5 3
0,2,4 6 1
3 7 2,0,9,9
- 8 1,5,2,0
7,7 9 3
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
9 0 -
1,2 1 9,1,3,5
9 2 6,1
1,8 3 9
7,9 4 5
7,4,7,7,1 5 -
2 6 -
- 7 5,4,5,5
8,8 8 8,8,3
3,1 9 0,2,4
Thứ 6
24/03
2023
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Mã tỉnh
VL
BD
TV
Giải tám
60
07
25
Giải bảy
270
841
495
Giải sáu
5113
0043
8767
5807
8483
3698
8229
3529
8161
Giải năm
3791
3491
4454
Giải tư
51067
14697
30748
91200
76590
36644
57353
55458
90503
66009
14597
53923
76870
07845
25105
90145
81013
79032
33235
24776
22531
Giải ba
73919
32251
73233
42157
06416
68542
Giải nhì
44166
02992
10200
Giải nhất
69618
81629
35515
Giải ĐB
450166
978152
967050
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 24/03/2023
Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
6,7,0,9 0 0
9,5 1 3,9,8
- 2 -
1,4,5 3 -
4 4 3,8,4
- 5 3,1
6,6 6 0,7,7,6,6
6,6,9 7 0
4,1 8 -
1 9 1,7,0
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
7 0 7,7,3,9
4,9 1 -
9,5 2 3,9
8,0,2,3 3 3
- 4 1,5
4 5 8,7,2
- 6 -
0,0,9,5 7 0
9,5 8 3
0,2 9 8,1,7,2
Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
0,5 0 5,0
6,3 1 3,6,5
3,4 2 5,9,9
1 3 2,5,1
5 4 5,2
2,9,0,4,3,1 5 4,0
7,1 6 1
- 7 6
- 8 -
2,2 9 5
Thứ 5
23/03
2023
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
Mã tỉnh
TN
AG
BTH
Giải tám
15
17
23
Giải bảy
071
885
854
Giải sáu
0514
7887
0958
6330
4656
2535
9443
1502
9014
Giải năm
3637
0112
8193
Giải tư
77430
23553
02520
25149
37724
71953
47166
92287
18161
96354
43461
43980
96119
10811
46927
19102
65230
24127
84388
67373
11274
Giải ba
67172
69186
82292
49500
72334
88872
Giải nhì
53801
24545
46664
Giải nhất
53829
12445
83311
Giải ĐB
453954
930854
767613
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 23/03/2023
Tây Ninh
Chục Số Đơn Vị
3,2 0 1
7,0 1 5,4
7 2 0,4,9
5,5 3 7,0
1,2,5 4 9
1 5 8,3,3,4
6,8 6 6
8,3 7 1,2
5 8 7,6
4,2 9 -
An Giang
Chục Số Đơn Vị
3,8,0 0 0
6,6,1 1 7,2,9,1
1,9 2 -
- 3 0,5
5,5 4 5,5
8,3,4,4 5 6,4,4
5 6 1,1
1,8 7 -
- 8 5,7,0
1 9 2
Bình Thuận
Chục Số Đơn Vị
3 0 2,2
1 1 4,1,3
0,0,7 2 3,7,7
2,4,9,7,1 3 0,4
5,1,7,3,6 4 3
- 5 4
- 6 4
2,2 7 3,4,2
8 8 8
- 9 3
Thứ 4
22/03
2023
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Mã tỉnh
DN
CT
ST
Giải tám
04
87
93
Giải bảy
521
524
023
Giải sáu
1525
3803
8549
6502
6471
2399
9857
4322
4014
Giải năm
6313
4018
4213
Giải tư
61503
44861
35254
82602
92038
51487
19102
17759
33333
58249
63792
94274
13367
98564
13098
48817
38637
03096
99991
03673
18861
Giải ba
32842
50220
56820
33486
77412
14337
Giải nhì
65484
55280
99101
Giải nhất
56978
02287
19261
Giải ĐB
890591
465465
113420
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 22/03/2023
Đồng Nai
Chục Số Đơn Vị
2 0 4,3,3,2,2
2,6,9 1 3
0,0,4 2 1,5,0
0,1,0 3 8
0,5,8 4 9,2
2 5 4
- 6 1
8 7 8
3,7 8 7,4
4 9 1
Cần Thơ
Chục Số Đơn Vị
2,8 0 2
7 1 8
0,9 2 4,0
3 3 3
2,7,6 4 9
6 5 9
8 6 7,4,5
8,6,8 7 1,4
1 8 7,6,0,7
9,5,4 9 9,2
Sóc Trăng
Chục Số Đơn Vị
2 0 1
9,6,0,6 1 4,3,7,2
2,1 2 3,2,0
9,2,1,7 3 7,7
1 4 -
- 5 7
9 6 1,1
5,1,3,3 7 3
9 8 -
- 9 3,8,6,1
Thứ 3
21/03
2023
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Mã tỉnh
BT
VT
BL
Giải tám
64
07
61
Giải bảy
053
591
396
Giải sáu
4034
2550
9859
5385
5583
5418
9728
3927
1939
Giải năm
5080
6888
5993
Giải tư
79616
74368
94336
73482
71272
92132
58072
84275
30791
78684
14418
92367
73554
42844
34587
56480
61250
01568
95147
13899
45692
Giải ba
40081
05073
18230
52658
61406
62448
Giải nhì
75084
89012
57116
Giải nhất
71150
18479
00642
Giải ĐB
319157
944318
672113
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 21/03/2023
Bến Tre
Chục Số Đơn Vị
5,8,5 0 -
8 1 6
8,7,3,7 2 -
5,7 3 4,6,2
6,3,8 4 -
- 5 3,0,9,0,7
1,3 6 4,8
5 7 2,2,3
6 8 0,2,1,4
5 9 -
Vũng Tàu
Chục Số Đơn Vị
3 0 7
9,9 1 8,8,2,8
1 2 -
8 3 0
8,5,4 4 4
8,7 5 4,8
- 6 7
0,6 7 5,9
1,8,1,5,1 8 5,3,8,4
7 9 1,1
Bạc Liêu
Chục Số Đơn Vị
8,5 0 6
6 1 6,3
9,4 2 8,7
9,1 3 9
- 4 7,8,2
- 5 0
9,0,1 6 1,8
2,8,4 7 -
2,6,4 8 7,0
3,9 9 6,3,9,2
Thứ 2
20/03
2023
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
Mã tỉnh
HCM
DT
CM
Giải tám
90
62
10
Giải bảy
414
762
154
Giải sáu
1207
9243
9190
0228
0569
3511
5456
6497
9423
Giải năm
7921
7495
9831
Giải tư
07946
85091
55313
72255
12178
65849
13731
60175
12705
49236
68735
76959
80240
88834
95663
62359
65061
55685
63690
03422
11918
Giải ba
04879
30533
26517
00107
04211
63392
Giải nhì
65716
75224
32851
Giải nhất
10981
56233
35856
Giải ĐB
763435
665017
669559
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 20/03/2023
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
9,9 0 7
2,9,3,8 1 4,3,6
- 2 1
4,1,3 3 1,3,5
1 4 3,6,9
5,3 5 5
4,1 6 -
0 7 8,9
7 8 1
4,7 9 0,0,1
Đồng Tháp
Chục Số Đơn Vị
4 0 5,7
1 1 1,7,7
6,6 2 8,4
3 3 6,5,4,3
3,2 4 0
9,7,0,3 5 9
3 6 2,2,9
1,0,1 7 5
2 8 -
6,5 9 5
Cà Mau
Chục Số Đơn Vị
1,9 0 -
3,6,1,5 1 0,8,1
2,9 2 3,2
2,6 3 1
5 4 -
8 5 4,6,9,1,6,9
5,5 6 3,1
9 7 -
1 8 5
5,5 9 7,0,2
CN
19/03
2023
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Mã tỉnh
TG
KG
DL
Giải tám
64
45
69
Giải bảy
759
241
145
Giải sáu
1004
6480
4005
8124
9896
0744
5198
0312
6874
Giải năm
4018
4256
5348
Giải tư
91304
15569
14565
12033
18065
69755
17831
63664
32385
72920
76027
03979
50073
87653
35148
75409
81632
21409
69568
20483
93331
Giải ba
09104
69309
92309
51991
00137
44483
Giải nhì
92293
72489
91488
Giải nhất
90723
29997
02413
Giải ĐB
536469
260971
099784
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 19/03/2023
Tiền Giang
Chục Số Đơn Vị
8 0 4,5,4,4,9
3 1 8
- 2 3
3,9,2 3 3,1
6,0,0,0 4 -
0,6,6,5 5 9,5
- 6 4,9,5,5,9
- 7 -
1 8 0
5,6,0,6 9 3
Kiên Giang
Chục Số Đơn Vị
2 0 9
4,9,7 1 -
- 2 4,0,7
7,5 3 -
2,4,6 4 5,1,4
4,8 5 6,3
9,5 6 4
2,9 7 9,3,1
- 8 5,9
7,0,8 9 6,1,7
Đà Lạt
Chục Số Đơn Vị
- 0 9,9
3 1 2,3
1,3 2 -
8,8,1 3 2,1,7
7,8 4 5,8,8
4 5 -
- 6 9,8
3 7 4
9,4,4,6,8 8 3,3,8,4
6,0,0 9 8
Thứ 7
18/03
2023
kết quả xổ số miền nam
Nhận KQXS siêu tốc, soạn XS[mã tỉnh] gửi 8177 (1000đ)
Tên giải
TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Mã tỉnh
HCM
LA
BP
HG
Giải tám
98
37
37
23
Giải bảy
675
223
038
558
Giải sáu
3536
4304
7824
7595
2862
4155
7582
7129
7834
3007
6250
9555
Giải năm
4574
0062
4944
1381
Giải tư
70828
74359
94685
73710
10604
60340
72101
75636
47586
94579
51624
30536
00797
10570
33454
98226
98889
55733
73169
13713
91951
60301
70757
01284
27465
58330
69025
22878
Giải ba
89426
78718
88756
39968
66758
23081
28956
88609
Giải nhì
92246
80135
62108
02661
Giải nhất
06266
05961
30118
21913
Giải ĐB
652444
770175
443531
459103
Bảng loto xổ số miền nam - Ngày: 18/03/2023
TP HCM
Chục Số Đơn Vị
1,4 0 4,4,1
0 1 0,8
- 2 4,8,6
- 3 6
0,2,7,0,4 4 0,6,4
7,8 5 9
3,2,4,6 6 6
- 7 5,4
9,2,1 8 5
5 9 8
Long An
Chục Số Đơn Vị
7 0 -
6 1 -
6,6 2 3,4
2 3 7,6,6,5
2 4 -
9,5,3,7 5 5,6
3,8,3,5 6 2,2,8,1
3,9 7 9,0,5
6 8 6
7 9 5,7
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
- 0 8
5,8,3 1 3,8
8 2 9,6
3,1 3 7,8,4,3,1
3,4,5 4 4
- 5 4,1,8
2 6 9
3 7 -
3,5,0,1 8 2,9,1
2,8,6 9 -
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
5,3 0 7,1,9,3
8,0,6 1 3
- 2 3,5
2,1,0 3 0
8 4 -
5,6,2 5 8,0,5,7,6
5 6 5,1
0,5 7 8
5,7 8 1,4
0 9 -
in vé dò nhanh
Miền  
Ngày  
in-ve-do-4-bang
in-ve-do-1-bang
THỐNG KÊ THEO NGÀY
Chọn Thứ
Chọn số Tuần
Chon Tỉnh - TP:
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần.
Back To Top
nonbaohiemLs2 hmbinspire mrswestLakescLass parambhariyam upfrontartgaLLery kiLLarneypetfarm taLLhairmusic cartenzstore pamarceLLusproperty micheLemuzic coastaLrecoveryinc puttingreveLations kenkaye d6yyg sexifLexi townsendcardenrose christanpember aL3oshaq inseasyLw fire-spice